Obchodné meno:

Auxiliary Police Slovakia

Hlasujte: 0.0/5 (0 hlasov)
Miesto podnikania: Mládežnícka 8, 040 15 Košice - mestská časť Šaca IČO: 42241782
  DIČ: 2023733525
Okres: Košice II IČ-DPH:
     

Založenie firmy: 21.04.2011
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Predmet podnikania: Verejný poriadok a bezpečnosť
Vlastníctvo: Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov: nezistený
   
Cieľom združenia je pomáhať pri ochrane verejného poriadku a životného prostredia v obciach a
spolupráca s orgánmi zabezpečujúcimi verejný poriadok. Auxiliary Police Slovakia sa chce zasadzovať za
zvyšovanie tolerancie a porozumenia v spoločnosti, znižovať sociálne napätie, ponúka cesty na riešenie
problémových otázok menšinových národov a národností. V neposlednom rade je cieľom výchova
smerujúca k získavaniu, zvyšovaniu a k obnove právneho povedomia občanov Slovenskej republiky.