Obchodn meno:

Božena Polednáková

Hlasujte: 0.0/5 (0 hlasov)
Miesto podnikania: Hlavná 34, 925 54 Zemianske Sady IO: 34046275
  DI:
Okres: Galanta I-DPH:
     

Zaloenie firmy: 27.06.1996
Právna forma: Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v OR
Predmet podnikania: Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Vlastníctvo: Súkromné tuzemské
Poet zamestnancov: nezistený